" /> Toàn Mỹ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Toàn Mỹ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Toàn Mỹ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 11/06/2019 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ; tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; trình bày kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện.

Toàn Mỹ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ đã kết thúc tài chính năm 2018; với các chỉ số tăng trưởng lạc quan. Theo báo cáo tài chính năm 2018; doanh thu của Công ty tăng hơn 50% so với năm 2017.

Theo đó, công ty đã đưa ra phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Ông Lê Vĩnh Sơn chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà; cũng là chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ cùng các cổ đông khác; đã thông qua kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục tiêu năm 2019

Với tình hình kinh doanh khả quan của năm 2018, ban lãnh đạo công ty đã đưa ra mục tiêu; nâng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ thành doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỷ.

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT Toàn Mỹ phát biểu

 

Trong phần thảo luận; ông Lê Vĩnh Sơn – chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ; khẳng định quyết  tâm tiên phong trong lĩnh vực phát triển điện năng lượng mặt trời. Giúp các doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình có phương án tiết kiệm chi phí điện lưới hiệu quả.

Toàn Mỹ là công ty tiên phong trong việc nghiên cứu và giới thiệu ra thị trường; những sản phẩm thân thiện với môi trường như bể phốt thông minh Septic; máy nước nóng năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, các sản phẩm khác như: bồn inox, bồn nhựa, chậu inox, máy lọc nước… Toàn Mỹ hiện đang ở mức cung không đủ cầu. Sắp tới công ty sẽ tuyển thêm nhân sự, xây dựng thêm nhà máy; Để các sản phẩm của Toàn Mỹ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Bế mạc

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần Sản Xuất – Kinh Doanh Toàn Mỹ đã thành công tốt đẹp; đạt được yêu cầu đã đề ra. Thay mặt BTC Đại hội, xin chân thành cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT; Ban Tổng Giám đốc Công ty. Đặc biệt sự hiện diện của quý cổ đông; là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với Đại hội với hoạt động SXKD của Công ty.

Tuyên bố bế mạc hội nghị diễn ra tốt đẹp