" /> Hoạt động của Toàn Mỹ trong năm 2019 | 25 năm tự hào tiến bước

Hoạt động của Toàn Mỹ trong năm 2019

Hoạt động của Toàn Mỹ trong năm 2019

Năm 2019 Toàn Mỹ đã có những bước phát triển vượt bậc về doanh thu; vượt chỉ tiêu đã đề ra. Với nhiều bước tiến vượt bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vừa qua Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Toàn Mỹ, đã cho xây dựng nhà máy mới tại Khu Công Nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ. Với nhiều máy móc hiện đại được nhập khẩu từ Ấn Độ, với công suất 6000 sản phẩm/tháng. Nhà Máy mới của Toàn Mỹ tại Cần Thơ sẽ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và kinh doanh của khu vực miền tây. Nhà máy được xây dụng từ ngày 31/07/2019 đến 31/12/2020 và hiện sắp được đưa vào hoạt động.

Quá trình xây dựng nhà máy mới tại Cần Thơ