Bảng giá bồn nước inox Toàn Mỹ năm 2019

Bảng giá bồn nước inox Toàn Mỹ và kích thước bồn inox

Toàn Mỹ đang có chương trình giảm giá chào mùa thu cho các loại bồn inox. Mức giá siêu ưu đãi dành cho cả 2 loại bồn: bồn inox ngang và bồn inox đứng. Đây là giá hiện tại, Toàn Mỹ có quyền thay đổi giá bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Bảng giá và kích thước bồn nước inox đứng.

giá bồn nước inox
Bồn nước inox đứng Toàn Mỹ

Bồn nước inox đứng 310 lít

Đường kính 745 mm

Chiều cao cả chân 1115 mm

Chiểu cao thân bồn 895 mm

Chiểu rộng của chân 900 mm x 900 mm

Giá Bồn nước inox đứng 310 lít 1,870,000đ giảm còn 1,800,000đ

Bồn nước inox đứng 500 lít

Đường kính 745 mm

Chiều cao cả chân 1505 mm

Chiểu cao thân bồn 1285 mm

Chiểu rộng của chân 900 mm x 900 mm

Giá Bồn nước inox đứng 500 lít 2,320,000 giảm còn 2,150,000đ

Bồn nước inox đứng 600 lít

Đường kính 745 mm

Chiều cao cả chân 1725 mm

Chiểu cao thân bồn 1505 mm

Chiểu rộng của chân 900 mm x 900 mm

Giá Bồn nước inox đứng 600 lít 2,690,000 giảm còn 2,470,000đ

Bồn nước inox đứng 700 lít

Đường kính 745 mm

Chiều cao cả chân 1940 mm

Chiểu cao thân bồn 1720 mm

Chiểu rộng của chân 900 mm x 900 mm

Giá Bồn nước inox đứng 700 lít 2,970,000 giảm còn 2,730,000đ

Bồn nước inox đứng 1000 lít

Đường kính 950 mm

Chiều cao cả chân 1765 mm

Chiểu cao thân bồn 1560 mm

Chiểu rộng của chân 1100 mm x 1100 mm

Giá Bồn nước inox đứng 1000 lít 3,530,000 giảm còn 3,130,000đ

Bồn nước inox đứng 1500 lít

Đường kính 1150 mm

Chiều cao cả chân 1795 mm

Chiểu cao thân bồn 1620 mm

Chiểu rộng của chân 1320 mm x 1320 mm

Giá Bồn nước inox đứng 1500 lít 5,370,000 giảm còn 4,770,000đ

Bồn nước inox đứng 2000 lít

Đường kính 1150 mm

Chiều cao cả chân 2139 mm

Chiểu cao thân bồn 1964 mm

Chiểu rộng của chân 1320 mm x 1320 mm

Giá Bồn nước inox đứng 2000 lít 7,100,000 giảm còn 6,200,000đ

Bồn nước inox đứng 2000 lít

Đường kính 1420 mm

Chiều cao cả chân 1700 mm

Chiểu cao thân bồn 1470 mm

Chiểu rộng của chân 1590 mm x 1590 mm

Giá Bồn nước inox đứng 2000 lít 8,020,000 giảm còn 7,120,000đ

Bồn nước inox đứng 2500 lít

Đường kính 1150 mm

Chiều cao cả chân 2745 mm

Chiểu cao thân bồn 2570 mm

Chiểu rộng của chân 1320 mm x 1320 mm

Giá Bồn nước inox đứng 2500 lít 9,220,000 giảm còn 8,095,000đ

Bồn nước inox đứng 2500 lít

Đường kính 1420 mm

Chiều cao cả chân 1970 mm

Chiểu cao thân bồn 1740 mm

Chiểu rộng của chân 1590 mm x 1590 mm

Giá Bồn nước inox đứng 2500 lít 10,120,000 giảm còn 8,995,000đ

Bồn nước inox đứng 3000 lít

Đường kính 1420 mm

Chiều cao cả chân 2254 mm

Chiểu cao thân bồn 2024 mm

Chiểu rộng của chân 1590 mm x 1590 mm

Giá Bồn nước inox đứng 3000 lít 11,260,000 giảm còn 9,910,000đ

Bồn nước inox đứng 3500 lít

Đường kính 1420 mm

Chiều cao cả chân 2625 mm

Chiểu cao thân bồn 2395 mm

Chiểu rộng của chân 1590 mm x 1590 mm

Giá Bồn nước inox đứng 3500 lít 12,510,000 giảm còn 10,935,000đ

Bồn nước inox đứng 4000 lít

Đường kính 1420 mm

Chiều cao cả chân 2864 mm

Chiểu cao thân bồn 2634 mm

Chiểu rộng của chân 1590 mm x 1590 mm

Giá Bồn nước inox đứng 4000 lít 13,880,000 giảm còn 12,080,000đ

Bồn nước inox đứng 5000 lít

Đường kính 1420 mm

Chiều cao cả chân 3469 mm

Chiểu cao thân bồn 3239 mm

Chiểu rộng của chân 1590 mm x 1590 mm

Giá Bồn nước inox đứng 5000 lít 15,910,000 giảm còn 13,660,000đ

Bảng giá bồn nước inox nằm ngang và kích thước bồn inox.

 

Bang gia bon nuoc inox toan my nam 2019, bon inox chat luong cao, bon inox

»» Xem thêm các sản phẩm Bồn Nước Inox Toàn Mỹ [Click Tại Đây].

Bồn nước inox ngang 500 lít

Đường kính 745 mm

Chiều cao cả chân 945 mm

Chiểu cao thân bồn 1255 mm

Chiểu rộng của chân 800 mm x 910 mm

Giá Bồn nước inox ngang 500 lít 2,420,000 giảm còn 2,250,000đ

Bồn nước inox ngang 600 lít

Đường kính 745 mm

Chiều cao cả chân 945 mm

Chiểu cao thân bồn 1475 mm

Chiểu rộng của chân 800 mm x 1125 mm

Giá Bồn nước inox ngang 600 lít 2,840,000 giảm còn 2,620,000đ

Bồn nước inox ngang 700 lít

Đường kính 745 mm

Chiều cao cả chân 945 mm

Chiểu cao thân bồn 1680 mm

Chiểu rộng của chân 800 mm x 1300 mm

Giá Bồn nước inox ngang 700 lít 3,130,000 giảm còn 2,890,000đ

Bồn nước inox ngang 1000 lít

Đường kính 950 mm

Chiều cao cả chân 1140 mm

Chiểu cao thân bồn 1520 mm

Chiểu rộng của chân 1000 mm x 1125 mm

Giá Bồn nước inox ngang 1000 lít 3,780,000 giảm còn 3,380,000đ

Bồn nước inox ngang 1500 lít

Đường kính 1150 mm

Chiều cao cả chân 1360 mm

Chiểu cao thân bồn 1580 mm

Chiểu rộng của chân 1190 mm x 1120 mm

Giá Bồn nước inox ngang 1500 lít 5,670,000 giảm còn 5,070,000đ

Bồn nước inox ngang 2000 lít

Đường kính 1150 mm

Chiều cao cả chân 1360 mm

Chiểu cao thân bồn 1930 mm

Chiểu rộng của chân 1190 mm x 1500 mm

Giá Bồn nước inox ngang 2000 lít 7,390,000 giảm còn 6,490,000đ

Bồn nước inox ngang 2000 lít

Đường kính 1420 mm

Chiều cao cả chân 1640 mm

Chiểu cao thân bồn 1430 mm

Chiểu rộng của chân 1470 mm x 905 mm

Giá Bồn nước inox ngang 500 lít 8,960,000 giảm còn 8,060,000đ

Bồn nước inox ngang 2500 lít

Đường kính 1150 mm

Chiều cao cả chân 1360 mm

Chiểu cao thân bồn 2570 mm

Chiểu rộng của chân 1190 mm x 2080 mm

Giá Bồn Inox ngang 2500 lít 10,350,000 giảm còn 9,225,000đ

Bồn nước inox ngang 2500 lít

Đường kính 1420 mm

Chiều cao cả chân 1640 mm

Chiểu cao thân bồn 1710 mm

Chiểu rộng của chân 1470 mm x 1340 mm

Giá Bồn Inox ngang 2500 lít 10,570,000 giảm còn 9,445,000đ

Bồn nước inox ngang 3000 lít

Đường kính 1420 mm

Chiều cao cả chân 1640 mm

Chiểu cao thân bồn 1190 mm

Chiểu rộng của chân 1470 mm x 1470 mm

Giá Bồn Inox ngang 3000 lít 12,030,000 giảm còn 10,680,000đ

Bồn nước inox ngang 3500 lít

Đường kính 1420 mm

Chiều cao cả chân 1640 mm

Chiểu cao thân bồn 2355 mm

Chiểu rộng của chân 1470 mm x 1847 mm

Giá Bồn Inox ngang 3500 lít 13,230,000 giảm còn 11,655,000đ

Bồn nước inox ngang 4000 lít

Đường kính 1420 mm

Chiều cao cả chân 1640 mm

Chiểu cao thân bồn 2600 mm

Chiểu rộng của chân 1470 mm x 2106 mm

Giá Bồn Inox ngang 4000 lít 14,690,000 giảm còn 12,890,000đ

Bồn nước inox ngang 5000 lít

Đường kính 1420 mm

Chiều cao cả chân 1640 mm

Chiểu cao thân bồn 3205 mm

Chiểu rộng của chân 1470 mm x 2700 mm

Giá Bồn Inox ngang 5000 lít 16,990,000 giảm còn 14,740,000đ