Sắp xếp theo

Điện mặt trời Freesolar là sản phẩm điện năng lượng mặt trời áp mái; nối lưới đạt tiêu chuẩn công nghệ Đức. Với mục tiêu góp phần xây dựng cuộc sống xanh bền vững cho gia đình Việt; Free Solar biến mỗi mái nhà Việt thành một nhà máy phát điện mini; cung cấp điện sạch giá rẻ cho mỗi hộ gia đình, đơn vị kinh doanh; sản xuất, tòa nhà văn phòng hay nhà máy.

Giá: 868,330,000 VNĐ 694,664,000 VNĐ
Chi tiết
Sale -20%
Giá: 927,960,000 VNĐ 742,368,000 VNĐ
Chi tiết
Sale -20%
Giá: 452,307,000 VNĐ 361,845,600 VNĐ
Chi tiết
Sale -20%
Giá: 488,070,000 VNĐ 390,456,000 VNĐ
Chi tiết
Sale -20%
Giá: 349,670,000 VNĐ 279,736,000 VNĐ
Chi tiết
Sale -20%
Giá: 392,150,000 VNĐ 313,720,000 VNĐ
Chi tiết
Sale -20%
Giá: 261,915,000 VNĐ 209,532,000 VNĐ
Chi tiết
Sale -20%
Giá: 308,000,000 VNĐ 246,400,000 VNĐ
Chi tiết
Sale -20%
Giá: 181,250,000 VNĐ 145,000,000 VNĐ
Chi tiết
Sale -20%
Giá: 215,000,000 VNĐ 172,000,000 VNĐ
Chi tiết
Sale -20%
Giá: 181,250,000 VNĐ 145,000,000 VNĐ
Chi tiết
Sale -20%
Giá: 111,250,000 VNĐ 89,000,000 VNĐ
Chi tiết
Sale -20%