HỒ NGỌC HÀ, KIM LÝ CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU CỦA FREESOLAR

MỤC LỤC BÀI VIẾT ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU CỦA FREESOLARToàn Mỹ thương hiệu lâu đời uy tín tại Việt Nam ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU CỦA FREESOLAR Ngày 16/9 vừa qua; nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà và nghệ sĩ Kim Lý đã trở thành đại sứ thương hiệu của FreeSolar. Sử dụng năng lượng xanh, năng … Continue reading HỒ NGỌC HÀ, KIM LÝ CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU CỦA FREESOLAR