ĐÀO TẠO NỘI BỘ CHO CBCNV

Cũng nằm trong mục đích chung của hoạt động đào tạo nội bộ, ngày 18/07/2015 công ty Toàn Mỹ đã tổ chức khóa học “Văn hóa doanh nghiệp”; “Kỹ năng bán hàng” cho 50 anh chị em CBCNV công ty và chi nhánh.


BGĐ công ty đã cùng tham gia để “truyền lửa” cho mọi người cùng tham gia học tập, chia sẻ kinh nghiệm và thể hiện khả năng với phương pháp “Đơn giản – Dễ hiểu – Dễ ứng dụng”.

 
Khóa đào tạo này đã được toàn bộ Anh chị em CBCNV tham gia và hưởng ứng một cách nghiêm túc và đầy hứng khởi.