HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BỒN NƯỚC

• Nên lắp đặt bồn trên mặt phẳng cố định (như sàn bê tong cốt thép), mặt sàn nơi tiếp xúc chân đế phải đủ độ cứng, chịu lực và các vị trí chịu lực phải bằng nhau, phải đảm bảo chịu được ít nhất hai lần tải trọng bồn khi chứa đầy nước, Mặt phẳng phải lớn hơn phân tiếp xúc chân bồn 
• Trường hợp bồn lắp đặt trên tháp sắt. Chân tháp phải nên được liên kết cố định với nền bê tông cốt thép, Chân tháp đảm bảo chịu được ít nhất 2 lần tải trọng bồn khi chứa đầy nước, mặt tháp phải được phẳng, khoảng cách các ô sắt không quá 100mm, bồn phải được đặt giữa tâm của bề mặt tháp, trên mặt tháp phải làm lan can bốn mặt với độ cao an toàn. Bề rộng mặt tháp phải lớn hơn phần tiếp xúc chân bồn, phải cố định chân bồn với mặt tháp
• Trường hợp lắp đặt bồn đặt trong mái che hoặc âm dưới đất phải đảm bảo sự thông thoáng và có lối đi vào để tiện việc vệ sinh bồn và bảo trì khi gặp sự cố.

 


Download